miércoles, 4 de abril de 2018
“La infància necessita un ritme lent per a resoldre preguntes. Ara, les respostes vénen de les xarxes o la pornografia”


Els psicòlegs José Ramón Ubieto i Marino Pérez parlen d’hiperinfàncies i de com les famílies tendeixen a colonitzar les primeres etapes de vida dels seus fills, tot imposant uns criteris que són més propis de l’edat adulta. Una reflexió arran de la publicació del llibre ‘Niñ@s Hiper’ que versa sobre les conseqüències que les exigències d’una societat accelerada es filtrin en la infància.